Telenet.be
 
 
 
 

Schuldinformatie

 
 

Schuldprofiel

Schuldprofiel

De volgende tabel geeft een overzicht van onze geconsolideerde schulden aan derden, leaseverplichtingen en geldmiddelen en kasequivalenten. De cijfers in leenvaluta hieronder geven de hoofdsom van het schuldinstrument in de leenvaluta weer, terwijl de cijfers in euro-equivalent de opgelopen rente op de respectieve verplichtingen omvatten.

Op 31 december 2023 was de gemiddelde gewogen schuldkost 3,8% en de gemiddelde looptijd van onze schulden aan derden was ongeveer 4,6 jaar. We kennen geen schuldaflossingen vóór maart 2028, met uitzondering van kortetermijnverplichtingen in het kader van ons leverancierskredietprogramma.

Voor meer toelichting verwijzen we naar ons KW4 2023 financieel persbericht.

debt