Telenet.be
 
 
 
 

Aandeelinformatie

 
 

Transparantiemeldingen

Transparantiemeldingen

Op 27 juli 2023, heeft de Vennootschap een transparantiekennisgeving ontvangen met als datum [27] juli 2023 van Liberty Global Plc, Liberty Global Broadband I Ltd, Liberty Global Holding B.V., Liberty Global Europe Holding I B.V., Liberty Global Europe Holding II B.V., Liberty Global Belgium Holding B.V. en Telenet Group Holding NV overeenkomstig artikel 6 van de Wet van 2 mei 2007. In haar kennisgeving met als datum 27 juli 2023 meldt Liberty Global Plc dat het (via de voormelde keten van gecontroleerde deelnemingen) 93,56% van de stemrechten in Telenet bezit ten gevolge van een verwerving van aandelen op 26 juli 2023. Het heeft aldus de drempel van 90% (in opwaartse zin) overschreden op 26 juli 2023.

Kennisgeving van Belangrijke Deelnemingen

Het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en, aanvullend, de statuten van de vennootschap bepalen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aandelen of andere stemgerechtigde effecten van de vennootschap, ongeacht of ze het kapitaal vertegenwoordigen (zoals bijv. warrants of opties) verwerft of overdraagt, binnen een termijn van vier handelsdagen volgend op ade verrichting aan de vennootschap en aan de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA, de opvolger van de vroegere Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen) melding doet van de verrichting en het totaal aantal aangehouden stemgerechtigde effecten. Dit dient te gebeuren telkens wanneer als een gevolg van de verwerving of overdracht het totaal aantal aangehouden stemgerechtigde effecten na de verrichting een drempel overschrijdt (in min of meer) van 3%, 5%, 10% (of elk volgend veelvoud van vijf) van het totaal aantal stemgerechtigde effecten van de vennootschap op het ogenblik van de verrichting.

Mededelingsformulieren en aanvullende informatie over de toepasselijke transparantieregels kan men vinden op de website van de FSMA (http://www.fsma.be).

Een kennisgeving versturen

Bart Van Sprundel
Manager Legal Corporate
Tel: +32 15 33 34 95
Fax: +32 15 33 59 59
E-mail: corporategovernance@telenetgroup.be