Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Redenen om te investeren

Redenen om te investeren

Show All
Toonaangevende HFC en 4G+ geconvergeerde netwerkinfrastructuur, onderbouwd door een gerichte, evenwichtige investeringsstrategie

Ons hybride vezel-coax (‘HFC’) kabelnetwerk bestrijkt het Vlaamse gewest, bereikt ongeveer 61 % van België in termen van aansluitbare woningen en omvat de grootstedelijke gebieden Antwerpen en Gent en ongeveer twee derde van Brussel na onze overname van SFR Belux op 19 juni 2017. Ons kabelnetwerk (het ‘Gecombineerde Netwerk’) bestaat uit een dichte glasvezelbackbone met lokale lusverbindingen van coaxkabel met een gebruikt spectrum tot 1,2 GHz, gebaseerd op de EuroDocsis 3.0- en 3.1-technologie met downstream datasnelheden tot 1 Gbps in het volledige servicegebied. Wij zijn de eigenaar van ongeveer twee derde van het kabelnetwerk in Vlaanderen en Brussel en exploiteren het resterende derde via een erfpachtovereenkomst op lange termijn met Fluvius, tot 2046. Eind oktober sloten we ook een niet-bindende term sheet met Fluvius over de evolutie van onze HFC-netwerkinfrastructuur in Vlaanderen naar het “datanetwerk van de toekomst”.

Ons mobiele netwerk bestaat uit 3.200 macrosites die het volledige Belgische grondgebied bestrijken. Na de overname in 2016 van BASE, de derde grootste mobiele operator, hebben wij circa € 250 miljoen geïnvesteerd in de modernisering van de bestaande sites. Daarnaast zullen wij tegen eind 2020 tot 1.000 aanvullende relaissites hebben gebouwd. Zo hebben wij volgens de gegevens van het BIPT van oktober 2020 een van de best presterende mobiele netwerken, met gemiddelde down- en uploadsnelheden van bijna 100 Mbps en meer dan 25 Mbps. Wij hebben ook met succes nieuwe Voice-over-WiFi- en Voice-over-LTE-diensten gelanceerd die de dekking binnenshuis verbeteren en een HD geluidskwaliteit leveren.

Bewezen vermogen om de ARPU te verhogen dankzij een sterk merk en gedreven door FMC groei

De gemiddelde opbrengst per klantrelatie (ARPU), die de opbrengsten uit mobiele telefonie en bepaalde andere soorten opbrengsten buiten beschouwing laat, is een van onze belangrijkste operationele statistieken, aangezien wij naar een groter aandeel van de telecommunicatie- en contentuitgaven van onze klanten streven. In de negen maanden tot 30 september 2021 bedroeg onze gemiddelde opbrengst per klantrelatie € 59,0, een gezonde stijging met iets meer dan 1 % tegenover dezelfde periode van vorig jaar. De groei van de gemiddelde opbrengst per klantrelatie werd bevorderd door (i) een hogere proportie abonnees op breedband van hoger niveau, (ii) de gunstige impact van de prijsaanpassing in oktober 2020 en augustus 2021, (iii) een hogere proportie abonnees op productbundels. Deze factoren werden slechts gedeeltelijk ongedaan gemaakt door de toewijzing van een grotere verhouding van de opbrengsten aan de mobiele telefonie uit onze recent gelanceerde FMC-bundels 'ONE' vergeleken met onze oudere bundels.

Gedisciplineerde kostenbeheersing en aanhoudende focus op operationele leverage door digitale transformatie

Onze operationele kosten, namelijk onze (i) netwerkexploitatiekosten, (ii) directe kosten, (iii) personeelskosten, (iv) verkoop- en marketingkosten, (v) kosten voor uitbestede arbeidsdiensten en professionele diensten en (vi) overige indirecte kosten, stegen met bijna dan 4 % op gerapporteerde basis in de negen maanden tot 30 september 2021 en weerspiegelden wijzigingen in de behandeling onder IFRS van bepaalde contentgerelateerde kosten voor onze premium entertainmentpakketten en de uitzendrechten voor het Belgische voetbal als gevolg van wijzigingen van de onderliggende contracten (zie 2 Belangrijkste financiële ontwikkelingen voor meer informatie). Op rebased basis bleven onze operationele kosten in 9M 2021 grotendeels stabiel tegenover de periode van vorig jaar. Dit was voornamelijk het gevolg van een rebased daling met 5 % (€ 19,9 miljoen) van onze directe kosten, die de (i) hogere indirecte kosten, (ii) hogere personeelskosten en (iii) hogere netwerkexploitatiekosten gedeeltelijk ongedaan maakte, zoals hierna uiteengezet.

Op weg naar een duurzame rendabele samengestelde jaarlijkse groei van 6,5-8,0 % van de operationele vrije kasstroom 2018-2021

In de voorbije jaren hebben wij ons vermogen bewezen om stabiele, evenwichtige totale opbrengsten om te zetten in een sterke groei van de Adjusted EBITDA en de aangepaste vrije kasstroom. Wij streven naar een duurzame rendabele groei in de periode 2018-2021, met een samengestelde jaarlijkse groei in het midden van 6,5% en 8,0% van onze Adjusted EBITDA minus toevoegingen aan materiële vaste activa. Onze vooruitzichten houden geen rekening met de opname van de gekapitaliseerde voetbaluitzendrechten en licenties voor het mobiele spectrum, en evenmin met de impact van IFRS 16 op onze toe te rekenen investeringsuitgaven. De gezonde groei van onze operationele vrije kasstroom zou de groei van de aangepaste vrije kasstroom in de periode moeten stimuleren.

Sterke liquiditeit en schuldvervalprofiel op lange termijn van 6,8 jaar

Op 30 september 2021 bedroeg ons totale schuldsaldo (inclusief toe te rekenen interest) € 5.527,0 miljoen, waarvan een hoofdsom van € 1.404,3 miljoen verband houdt met de in € en USD luidende Senior Secured Fixed Rate Notes, die in maart 2028 vervallen, en met een hoofdsom van € 3.093,5 miljoen die verschuldigd is onder onze Amended Senior Credit Facility 2020, die van april 2028 tot april 2029 vervalt. Ons totale schuldsaldo op 30 september 2021 omvatte ook een hoofdsom van € 362,9 miljoen in verband met ons leverancierskredietprogramma, terwijl het restant voornamelijk bestaat uit leaseverplichtingen in verband met de overname van Interkabel en andere leaseverplichtingen.

De kortlopende verplichtingen voor ons leverancierskredietprogramma buiten beschouwing gelaten, hebben wij geen schulden die voor maart 2028 vervallen, met een gewogen gemiddelde looptijd van ongeveer 6,8 jaar op 30 september 2021. Daarnaast hadden wij op 30 september 2021 ook volledig toegang tot € 555,0 miljoen niet-opgenomen verbintenissen onder onze wentelkredieten, met bepaalde beschikbaarheden tot september 2026.

Aantrekkelijke aandeelhouderswaarde in 2020 en de volgende jaren dankzij een robuuste conversie van de aangepaste vrij kasstroom

Voortbouwend op het beleid inzake aandeelhoudersvergoedingen zoals oorspronkelijk geïntroduceerd op onze Capital Markets Day in december 2018 en zoals aangescherpt eind oktober vorig jaar, heeft de Bijzondere Algemene Vergadering van december 2021 de uitkering van een tussentijds brutodividend van €1.375 per aandeel (€ 150,4 miljoen in totaal, op basis van het aantal uitstaande dividendgerechtigde aandelen op de datum van het persbericht) goedgekeurd. Het voornoemde tussentijdse dividend is bedoeld om volgend jaar te worden aangevuld met een brutodividend van € 1,375 per aandeel, onder voorbehoud van goedkeuring door de raad van bestuur en de aandeelhouders tijdens de AVA van april 2022 en in de veronderstelling dat er geen significante veranderingen zijn in onze zakelijke of regelgevende omgeving en het hefboomwerkingskader. Indien en wanneer goedgekeurd, zou dat laatste dividend begin mei volgend jaar worden uitgekeerd.

De raad van bestuur van Telenet staat volledig achter de strategie van het bedrijf en blijft zich inzetten voor duurzame aandeelhouderswaarde op lange termijn. In lijn met Telenets beleid inzake aandeelhoudersvergoeding en hefboomwerkingskader, heeft de raad van bestuur een aandeleninkoopprogramma goedgekeurd van maximaal € 45,0 miljoen, wat overeenkomt met maximaal 1,1 miljoen aandelen (het “Aandeleninkoopprogramma 2021”), met ingang van medio november t/m 30 april 2022.

De verbintenis om eigen aandelen in te kopen, onderstreept het vertrouwen van de raad van bestuur in het groeiprofiel van Telenet en de aantrekkelijke intrinsieke waardering van de Vennootschap. In het licht van de aankondigingen van vandaag en rekening houdend met mogelijke toekomstige fusies en overnames, bevestigt de raad van bestuur zijn voornemen om de dividendbodem van € 2,75 per aandeel (bruto) te blijven uitvoeren, zoals blijkt uit zijn voorstel om een bruto tussentijds dividend van € 1,375 per aandeel uit te keren in begin december 2021.