Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Beloningsbeleid voor aandeelhouders

Beloningsbeleid voor aandeelhouders

Aandeelhoudersvergoeding

Datum(1) Aandeelhoudersverg
3 mei 2023 (*) €1.00 per aandeel
(brutodividend)
2 mei 2022 €1,3750 per aandeel
(bruto slotdividend)
6 december 2021 €1,3750 per aandeel
(bruto tussentijds dividend)

3 mei 2021

€1,3750 per aandeel
(bruto slotdividend)

4 december 2020

€1,375 per aandeel
(bruto tussentijds dividend)

2 mei 2020

€1,3050 per aandel
(bruto slotdividend )

5 december 2019

€0,57 per aandeel
(bruto tussentijds dividend)

2 oktober 2018

€5,30 per aandel
(buitengewoon brutodividend)

3 mei 2013

€7,90 per aandeel
(buitengewoon brutodividend)

7 mei 2012

€1,00 per aandeel
(brutodividend)

28 augustus 2012

€3,25 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

26 juli 2011

€4,50 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

28 juli 2010

€2,23 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

27 augustus 2009

€0,50 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

19 november 2007

€6,00 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

1 Alle data verwijzen naar de ex-coupon data
(*) Afhankelijk van goedkeuring door de Aandeelhoudersvergadering

Aandeelhoudersvergoeding

Zoals uiteengezet tijdens onze Capital Markets Day van september 2022, is het onze geconsolideerde ambitie op lange termijn om zowel de ARPU als ons klantenbestand te laten groeien, wat zich vertaalt in een gezonde omzetgroei. Wij verwachten dat onze bedrijfskosten mettertijd verder zullen dalen als gevolg van de toenemende digitalisering, zodat onze Adjusted EBITDA zal toenemen. Na de constructie en upgrade van het NetCo-netwerk verwachten wij een aanzienlijk lagere CAPEX-intensiteit in zowel onze NetCo- als Telenet-activiteiten. Dit zal leiden tot een forse groei van de aangepaste vrije kasstroom en een groei van het profiel van de aandeelhoudersvergoeding ten opzichte van ons huidige beleid, zoals hieronder beschreven.

In juli 2022, als onderdeel van de aankondiging van de NetCo-transactie met Fluvius, die in afwachting is van goedkeuring door de regelgevende instanties, heeft de raad van bestuur besloten om het vergoedingsbeleid voor aandeelhouders van de Vennootschap te herzien om een geconsolideerde netto totale schuldgraad van ongeveer 4,0x te behouden gedurende de hele CAPEX-intensieve FTTH-uitrol periode.

Voor de periode 2023-2029 heeft de raad van bestuur besloten tot een jaarlijkse dividendbodem van € 1,0 per aandeel (bruto), jaarlijks uit te keren begin mei na goedkeuring door de aandeelhouders op de statutaire AVA in april. Als zodanig zorgt de raad van bestuur voor een evenwichtige aanpak met continue regelmatige dividenden en investeert het tegelijkertijd in toekomstige groei. Na deze bouwperiode, inclusief de uitrol van 5G, zal de CAPEX-intensiteit naar verwachting aanzienlijk afnemen en terugkeren naar genormaliseerde historische niveaus, wat zal leiden tot een substantiële groei van de aangepaste vrije kasstroom en ruimte zal bieden voor aanzienlijk hogere vergoedingen aan aandeelhouders. Op dat moment zal het vergoedingsplan voor de aandeelhouders opnieuw worden geëvalueerd door de raad van bestuur.

De raad van bestuur zal aan de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders in april 2023 voorstellen om de betaling van een brutodividend van € 1,0 per aandeel (€ 108,6 miljoen in totaal) goed te keuren. Het voorgestelde dividend zal worden betaald met behulp van bestaande geldmiddelen en kasequivalenten en is in lijn met de door de Vennootschap vastgestelde dividendbodem van € 1,0 per aandeel (bruto). Als de aandeelhouders het goedkeuren, wordt het dividend begin mei betaald.